Categories
Biogeografi

Pengertian Taman Laut dan Contohnya

Permukaan bumi adalah tempat bagi semua mahkluk hidup di bumi untuk tinggal. Permukaan bumi juga disebut sebgai kerak bumi. kerak bumi adalah lapisan bumi yang paling atas (baca: Kerak Bumi dan Penjelasannya). Bumi adalah plenet yang memiliki struk lapisan yang membentuk bumi (baca: Struktur Lapisan Bumi dan Penjelasannya). setiap lapisan memiliki peranan. Dan lapisan paling […]